Giày Ananas là một trong những local brand về giày đang được giới trẻ quan tâm trong thời gian gần…