Giày Ananas là một trong những local brand về giày đang được giới trẻ quan…