Theo Luật Thời trang, sau nhiều năm hoạt động với những sơ hở về nhãn…