VSoul trên hành trình chinh phục ngôi vương bằng Melodic Rap Trước hết, có lẽ…