Local brand Tommy Hilfiger chính là thế hệ tiếp theo mang đến cái nhìn mới…