1. “CORE” – cái lõi về thiết kế phải đặc sắc. Hầu hết các brand mới thành lập gần đây…