Kinh doanh Local Brand ( kinh doanh thương hiệu thời trang) đang là một chủ…