Được xem là một trong những Global Brand được săn đón nhiều nhất trên thế giới, Supreme hiện đang tổ chức đợt sale cực shock. Những tín đồ thời thơi Hype Streetwear đang đứng ngồi không yên vì đợt sale này.