Được xem là một trong những Global Brand được săn đón nhiều nhất trên thế…