Đen Vâu – chàng rapper ”mộc mạc” từ giọng hát cho đến phong cách ăn mặc của mình. Anh chàng…