Chương trình đang đứng top 1 trending youtube hiện nay, thu hút với dàn nghệ…