Tư duy thách thức và không theo quy chuẩn này là chìa khóa để hiểu sâu hơn về phong cách streetwear Nhật Bản.