Monogram là gì ? Một loại họa tiết được tạo ra bằng cách thiết kế kết hợp hai hoặc nhiều…