Đã bao giờ bạn nghĩ rằng những kiểu trang phục rườm rà, nhiều chi tiết…