Sau sự kiện lùm xùm trên mạng về các thiết kế và bị cộng đồng…