Là một local brand mang khuynh hướng Á Đông, kết hợp giữa hai yếu tố…