Anti local brand là một cộng đồng thường xuyên tung ra những cú phốt "hót…