Hello mọi người lại là Crocs đây, hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho mọi người siêu phẩm bao cool ngầu mang tên “Russian Punk-Rave Collective Little Big Takes Classic Clog Undergound” của Global brand đình Crocs. Cùng xem Crocs phiên này có gì mà lại có thể tiếp tục gây sốt nhé!!!