Local brand LIFUL với đặc trưng là tagline “minimal garments” mang phong cách đơn giản, không quá phô trương nhưng…