Kolor- Local brand nổi tiếng tại Nhật Bản gần đây đã gây ấn tượng mạnh trong giới thời trang qua…