Với tình hình dịch Covid kéo dài, các thương hiệu lớn lần lượt cho ra…