Ngày nay, influencer marketing đang ngày một phát triển mạnh mẽ hơn, là một miền…