Hype Streetwear là gì? Các Global Brand hưởng ứng phong cách này như thế nào?…