Footjopt brand và nhà thiết kế Todd Snyder hứa hẹn sẽ "khuấy đảo" giới thượng…