Mặc dù Fear of God ESSENTIALS là sản phẩm phái sinh từ bộ sưu tập…