FDMTL- Local brand đến từ Nhật Bản mang âm hưởng denim trong các thiết kế.…