Đen Vâu - chàng rapper ''mộc mạc" từ giọng hát cho đến phong cách ăn…