Tiếp sau rất nhiều giày thể thao của tuần 82, trong đó có Jordan 4…