Dạo gần đây, có nhiều trường hợp áo Local Brand mới được mua về chỉ…