Arsenal FC là đội bóng đại diện cho toàn bộ thành phố London. Vào đầu…