Caalum được thành lập vào đầu năm 2022 từ niềm đam mê thời trang nói…