Nike brand- thể hiện đẳng cấp chỉ qua bảng màu mới đã "khuynh đảo" giới…