Năm học mới này, mình chọn concept dễ thương hay cool ngầu để back-to-school? Cùng…