Cùng với cơn sốt của những chiếc áo thun local brand, văn hóa streertwear và…