Chắc hẳn chiếc túi siêu cấp xa xỉ Hermès từ da cá sấu bạch tạng…