Balo local brand đẹp, rẻ là phụ kiện không thể thiếu trên những chuyến đi bởi khả năng “mang vác”…