Dù ở bất cứ khoảng thời gian nào trong năm, quần short, sweatpant, quần local…