Trong những ngày vừa qua, các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã đón…