Túi đeo chéo đang tung hoành khắp thị trường local brand Việt Nam, với đa…