Tiếp nối những thành công vang dội ở chi nhánh tại Hà Nội, The New…