Chính thức ra đời vào tháng 10/2016, Dosiin là một plat-form thương mại điện tử,…