Mùa hè này, cùng Local Brand sandal ZX “đo ni đóng giày”, sẵn sàng cho…