Tyra Banks đã từng nói: “Thời trang là một chuỗi xoay vòng”. Nhờ khả năng…