Nhờ khả năng “miễn nhiễm” với thời gian, cộng thêm tính độc đáo của bản phối hiện đại, những món retro luôn chứa đựng sức hút khó cưỡng. Cùng tìm hiểu phong cách này có điểm đặc biệt như thế nào nhé!