G-Dragon đã khuấy động sự phấn khích về các sáng kiến ​​sắp tới của Nike…