Chắc hẳn với các tín đồ Sneaker đặc biệt là Fan cứng thương hiệu Nike…