Màu hồng là màu của sự ngọt ngào, nữ tính nhưng không phải chỉ cô…