Local brand ngày một xuất hiện ngày một nhiều và ngày càng được giới trẻ…