ZUNE.ZX là thương hiệu đặt bước chân đầu tiên vào bản đồ thời trang Việt Nam khoảng cuối năm 2017.