Local brand Bad Rabbit Club cùng “Chú Thỏ sắc màu” đã xâm chiếm trái tym các bạn nữ như thế nào?