Không thể phủ nhận những ưu điểm của những đôi sneakers ở bất kể mùa…