Những local brand sale đậm vào dịp giữa năm khiến những "cạ cứng" phải thi…