Các Local Brand hiện nay không chỉ đầu tư cho chất lượng sản phẩm mà càng chú ý nhiều hơn đến ý tưởng phát triển sản phẩm. Cùng xem sản phẩm mới ra gần đây của nhà LIDER có gì đặc biệt nhé!